Preliminary Information Form

                                                                                               ÖN BİLGİLENDİRME 

 1. GİRİŞ 

İş bu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve iş bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (bundan sonra “Koşullar” olarak anılacaktır). Müşteri, internet sitesini kullanmadan önce Koşulları ve Aydınlatma Metnini (hepsi birlikte bundan sonra “Veri Gizliliği Politikası” olarak anılacaktır) okumalıdır. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinde, iş bu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İş bu Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını değiştirme hakkını şirketimiz saklı tutmaktadır. Bunları düzenli olarak okumak Müşterinin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır. 

 1. BİLGİLERİMİZ 

İş bu internet sitesi yoluyla yapılan ürün satışları, “ 

Osmanağa Mh,Kuşdili Cd,Efes İşhanı,No:12/96,Kadıköy/İSTANBUL” adresinde yerleşik bir Türk şirketi olan Alpaslan Ünal tarafından Ünal Müzayede Evi ismiyle gerçekleştirilir.Firmamıza +90 539 205 29 26 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. 

 1. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ 

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir.Firmamız  ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler, Aydınlanma Metni ile detaylı şekilde açıklandığı üzere Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında firmamız ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek iş bu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. 

 1. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI 

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir müzayedeye katılarak, Müşteri; 

 • İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı, 

 • Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte sipariş vermemeyi; Firmamızın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda,Müzayede evi’ nin siparişi iptal etme veya konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu, 

 • Firmamıza doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Ünal Müzayede evi’ nin bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Ünal Müzayede evi’ ne vermediği hallerde, Müzayede evi siparişi tamamlayamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla  sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretine sahip olduğunu sözleşme kurmaya yetkili olduğunu onaylamaktadır. 

 1. HİZMETLERİN KULLANABİLİRLİĞİ 

Bu internet sitesinde sunulan ürünler, Türkiye’ de ikamet eden Müşterilerimize teslimat için uygundur. 

 1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 

Müşteri tarafından seçilen ürünlerin KDV ve aracı komisyonu dahil TL tutarı ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Müşteri tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’ nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır. Müşteri satın aldığı Ürünler’ e ilişkin ödemeyi, kredi kartı veya havale yoluyla gerçekleştirebilir ve ödemeyi takiben Ürünler’ in sevkinden önce Müşteri’ ye sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş onay e-postası gönderilmesi ve ürünlere ilişkin ödeme alınması ile sözleşme kurulmuş sayılır. 

Ürün veya ürünlere ilişkin ödemenin sipariş onay e-postasını takiben “2 (iki) hafta” içerisinde ödenmemesi halinde Müzayedevi yeniden müzayedeye çıkarma hakkını saklı tutar. 

 1. SİPARİŞİN REDDİ 

Müzayede evi, www.muzayedevi.com internet sitesi üzerinden satışa sunduğu herhangi bir veya birden fazla eseri / ürünü, online müzayededen geri çekmek, başka eserler / ürünler ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Müzayede evi düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserler / ürünler hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eserleri / ürünleri müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedürleri uygulamak hakkını saklı tutar. 

 1. TESLİMAT 

Müzayede evi Ürünler’ i, kargo firması aracılığı ile azami “30 (otuz)” gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının Müşteri’ nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Müşteri’ nin Ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç “7 (yedi)” gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Müşteri sorumludur. 

Ürünlerin teslimatı anında Müşteri' nin adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda MÜZAYEDE EVİ, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Müşteri' nin sorumluluğundadır. Ürün, Müşteri’ den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden MÜZAYEDE EVİ sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Müşteri’ nin Ürün' ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün' ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun MÜZAYEDE EVİ’ ne iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ ye aittir. 

Müşteri, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol edecek; kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü, kargo şirketinden teslim almamalı ve kargo firması yetkilisine meydana gelen hasar ile ilgili tutanak tutturmakla yükümlüdür. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması ve bakımı borcu, Müşteri’ ye aittir. Müşteri tarafından, MÜZAYEDE EVİ dışında başka bir yer veya firmada ürüne yönelik yaptırılan her türlü işlem; ürün açısından MÜZAYEDE EVİ’ nİn sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır. 

Ürün’ ün mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilememesi halinde, MÜZAYEDE EVİ bu durumu derhal Müşteri’ ye bildirecektir. Bu durumda Müşteri siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. MÜZAYEDE EVİ tarafından Ürün’ ün tedarik edilemeyecek olması halinde, MÜZAYEDE EVİ bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç “3 (üç)” gün içerisinde Müşteri’ ye yazılı veya kalıcı verici sağlayıcısı ile bildirimde bulunacak ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tüm ödemeyi bildirim tarihinden itibaren “14 (ondört)” günlük süre içinde Müşteri’ ye iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Müşteri’ nin MÜZAYEDE EVİ’ den ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/Finansman kurumunun Ürün bedelini MÜZAYEDE EVİ' ne ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç “3 (üç)” gün içinde Müşteri tarafından MÜZAYEDE EVİ’ ne iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Müşteri’ nin bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır. MÜZAYEDE EVİ’ nin iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi / kanuni hakları saklıdır. 

Teslimat veya teslim edildi durumlarının oluşması için Müşterinin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir. 

 1. TESLİM EDEMEME HALİ 

Teslimat mümkün olmazsa, ürünler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için MÜZAYEDE EVİ ile irtibata geçmelidir. 

Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de MÜZAYEDE EVİ’ den kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden “15 (onbeş)” gün içinde teslimat için MÜZAYEDE EVİ ile iletişime geçmezse, Müşterinin Sözleşmeye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil MÜZAYEDE EVİ, Müşteriden aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki “14 (ondört)” gün içinde Müşteriye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve MÜZAYEDE EVİ’ nin bu maliyeti Müşteriye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. 

  

 1. FİYAT VE ÖDEME 

Online Müzayede Usulü Satış Sözleşmesi’ ne konu satışa arz edilen ürünlerin nitelikleri, cinsi, miktarı, tüm vergiler dahil satış bedeli ve benzeri bilgiler, www.muzayedevi.com adlı internet sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu Sözleşme’ nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

Satışa sunulan tüm ürünler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ na göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir. 

Müşteri tarafından seçilen ürünlerin KDV ve aracı komisyonu dahil TL tutarı ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Müşteri tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’ nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır. Ödemeler Müşteri’ nin e-posta adresine gönderilen iletide gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartı ve havale/EFT aracılığıyla yapılır. 

 1. FATURA 

Siparişi takiben fatura düzenlenir ve Müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. MÜZAYEDE EVİ, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar. 

 1. KATMA DEĞER VERGİSİ 

Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, Müşterinin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. 

 1. CAYMA HAKKI 

MÜZAYEDE EVİ’ nin online olarak sunduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. Aracı’ nın elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyecek olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.274 ve devamı maddelerdeki düzenlemeye göre gerçekleştirildiğinden Müşteri’ lerin cayma hakkı yoktur. 

 1. SORUMLULUK 

Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik MÜZAYEDE EVİ’ nin herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. 

Müşteriye Sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak MÜZAYEDE EVİ’ nin sözleşmesel yükümlülüğüdür ancak, bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller  "göründüğü gibidir" ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. 

  

Müşteri olarak Sözleşmenin tarafı olduğunuzda, MÜZAYEDE EVİ hukuki yükümlülükleri uyarınca, Müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: 

 • Ürünler MÜZAYEDE EVİ’ nin verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, 

 • Ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur 

 • Ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir. 

MÜZAYEDE EVİ, bu internet sitesinden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat Müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti MÜZAYEDE EVİ’ nin sorumluluğu kapsamında değildir. İş bu maddedeki hiçbir şey Müşterinin yasal haklarını etkilemez. 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR 

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima MÜZAYEDE EVİ’ ne ait olduğunu kabul eder. Müşterinin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde MÜZAYEDE EVİ’ nin yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu Müşteriyi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz. 

 1. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR 

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. MÜZAYEDE EVİ, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşterinin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer. 

MÜZAYEDE EVİ, Müşterinin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz. 

 1. YAZILI İLETİŞİM 

Mer’i mevzuat, MÜZAYEDE EVİ’ nin Müşteriye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri, internet sitesini kullandığında, MÜZAYEDE EVİ ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteriye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak MÜZAYEDE EVİ, Müşteriyi bilgilendirir. 

Müşteri Sözleşme uyarınca, iş bu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve Müşteriye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul Müşterinin yasal haklarınızı etkilemez. 

 1. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ 

MÜZAYEDEVİ ve Müşteri arasındaki bu Sözleşme, MÜZAYEDE EVİ ve Müşteriyi, ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. Müşteri, önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşmeyi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. 

 1. MÜCBİR SEBEPLER 

MÜZAYEDE EVİ’ nin kontrolü dışında meydana gelen ve iş bu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla mücbir sebep olarak adlandırılacak olaylardan MÜZAYEDEVİ sorumlu veya yükümlü tutulamaz. 

MÜZAYEDE EVİ’ nin kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar: 

 • Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler. 

 • Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı. 

 • Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler. 

 • Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı. 

 • Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı. 

 • Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları. 

 • Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir Sözleşme dahilindeki MÜZAYEDE EVİ’ nin herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem MÜZAYEDE EVİ’ nın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. MÜZAYEDE EVİ, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir. 

 1. FERAGAT 

MÜZAYEDE EVİ’ nın Sözleşme süresince, Müşterinin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve Müşterinin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz. 

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK 

İş bu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır. 

 1. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI 

MÜZAYEDE EVİ, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya MÜZAYEDE EVİ’ den ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden Müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik Müşterinin yasal haklarını etkilemez. 

 1. YETKİLİ MAHKEME 

MÜZAYEDE EVİ,zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. MÜZAYEDE EVİ ile Müşteri arasındaki Sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili mahkemeye gerekli başvuruları yapabilir. İş bu maddedeki hiçbir şey Müşterinin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.